Nettsiden er for evaluering, kjøp og ettermarked. Bruk andre kanaler for oppmerksomhet.

Hvis du skal starte en ny bedrift, selge et nytt produkt eller skaffe nye kunder er en nettside god å ha, men det er ikke det første kontaktpunktet du har med potensielle kunder.

Kan hende du har drevet oppsøkende salg og ringt noen, eller de har googlet etter produkter og leverandører, eller du har snakket med noen på en messe, eller pressen har skrevet om deg.

Da har du fått oppmerksomhet, og så kommer det potensielle kunder til nettsiden din.

Nå er det din tur til å gi oppmerksomhet!

Husk at mens tradisjonell markedsføring handler om å skaffe oppmerksomhet, handler webben om å gi oppmerksomhet.

KJØPSFASER OG KANALVALG

Det finnes mange kjøps- og salgsmodeller, men den jeg liker har fem faser:

Oppmerksomhet – Evaluering – Kjøpsbeslutning – Leveranse – Ettermarked

  • Hvilke kanaler vil du bruke i de forskjellige fasene?
  • Hvilke kanaler er det kundene liker å bruke?
  • Hvordan er de ulike kanalene integrert i dine markedsaktiviteter?

Les også: Slik jobber jeg med web og brukeropplevelse