TLDR: Selvstendige konsulenter og rådgivere er en kritisk og viktig del av virksomheters talentbase.

Har du et markeds- og kommunikasjonsbudsjett?
Partisk som jeg er foreslår jeg å bruke mer ressurser på selvstendige konsulenter, rådgivere og frilansere enn på store byråer i året som kommer.

Det kan være gull verdt. 

en rapport slår Deloitte fast at selvstendige konsulenter og rådgivere kan tilby større virksomheter "et utstrakt nettverk av innovatører, tekniske eksperter og erfarne fagfolk".

Rapporten foreslår også at selvstendige konsulenter må bli ansett som en kritisk del av selskapets talentbase. 

Men;

Hvorfor skal din virksomhet bruke frittstående og selvstendige rådgivere (i stedet for et byrå)?

1. Du sparer penger.

Masse penger. Hvis du går til et reklame-, IT- eller interaktivt byrå blir du ofte møtt av en liten komité. Kreativ leder, prosjektleder, art director, tekstforfatter, interaktiv designer, utvikler.

Et møte på to timer blir fort 10 timer på fakturaen. Vi selvstendige konsulenter har heller ikke store kostnader til kontorlokaler, lønn og sosiale utgifter, noe som gjør at timehonorering ofte kan være 30 prosent rimeligere enn hos et byrå. 

2. Du forholder deg til én person gjennom hele leveransen.

Tidligere i karrieren var jeg flere ganger med i innkjøpsprosesser av reklametjenester der byråene sendte seniorene på de første møtene, men der det var juniorer som gjorde den faktiske jobben.

Når du bruker sånne som oss (se hvem under) vet du alltid hvem du har med å gjøre. Se også neste punkt:

3. Direkte kommunikasjon - du unngår "hviskeleken".

Når du hyrer en selvstendig næringsdrivende er du i direkte dialog med den utøvende fagpersonen. Slik unngår vi at oppgaver og budskap blir feiltolket, som de ofte gjør når ordre og beskjeder blir sendt fra person til person til person.

4. Spesialkompetanse til spesifikke prosjekter.

I bedrifter og organisasjoner oppstår det ofte prosjekter eller konkrete behov for ekstra mannskap og ekstra kunnskap. Ved å bruke selvstendige konsulenter og rådgivere kan du få tilgang til akkurat den kompetansen du behøver, uten å måtte bruke tid og penger på kursing og opplæring av eget personell.

Frittstående rådgivere kan også brukes for å demme opp for fødselspermisjoner og sykdommer.

5. Fri tilgang til ideer, kunnskap og personer.

Ved å knytte til deg et knippe av forskjellige rådgivere, konsulenter og frilansere står du mye sterkere til å styre din virksomhets behov. Dersom du på den andre siden inngår rammekontrakter med IT-, Reklame- eller digitale byråer får de ofte enerett på bestemte leveranser.

6. Vi forsøker ikke å skrive om hele strategien din.

Mange ganger har du helt konkrete behov. Du trenger en brosjyre, en 3D-animasjon eller en illustrasjon.

Du trenger ikke et helt team som vil endre på strategien din.

Du kan komme med en helt konkret bestilling. «Jeg vil ha en 12-siders brosjyre» eller «Jeg trenger tekst til en roll-up». Vi hjelper deg (uten å prøve å endre deg).
PS: flere av oss har strategisk erfaring og hjelper gjerne til med strategisk og taktisk planlegging hvis dere spør etter det :)

7. Du blir involvert i alle eventuelle underleveranser.

Mange selvstendige konsulenter operer uten påslag i priser fra fotografer, trykkerier, programvareleverandører ol. Mange ganger har vi klare anbefalinger om hvem du bør bruke, men når du jobber med oss blir du mer involvert og får enda bedre kontroll på sluttleveransen. 

8. Vi har meninger, og står for dem.

Ansatte i byråer må ofte forholde seg til interne prosedyrer, hierarki og sosiale forhold. For eksempel kan juniorer være redde for å fornærme sjefene, eller enkelte ansatte kan være uenige om prosess og fremgangsmåte uten at de tør å si fra om det.

Når du engasjerer en selvgående konsulent får du ufiltrerte meninger og råd. Ofte jobber flere av oss sammen på prosjekter, og på den måten får også vi ny inspirasjon og ny kunnskap.

9. Vi vet hvem andre du bør bruke.

Og hvilke du ikke bør bruke. Av og til har du virkelig behov for å bruke et større byrå. Det er mange gode å velge blant, og vi kan hjelpe deg å velge riktig for ditt prosjekt.

10. Ditt prosjekt er VIKTIG for oss!

Som selvstendige arbeidstakere har vi bare oss selv. Og våre kunder. Vi har ikke anledning til å sjonglere mer enn et par håndfull kunder per år.

Det gjør at ditt prosjekt er nesten vel så viktig for oss som for deg
 

Et knippe selvstendige rådgivere og små bedrifter du kan velge blant:

Mange av disse har jeg jobbet med, noen har jeg bare hørt godt om.

Webdesign og utvikling:
Petter Sømme, Morten N. Nielsen, Atle Mæland

App/3D/programvareutvikling:
Atle Mæland

AD/Grafisk design:
Ivar Oftedal, Petter Jakobsen, Unni Flatebø, Werksemd

Foto:
Fredrik Ringe, Elisabeth Tønnessen, Lise Bjelland, Espen Swann-Rørvik

Illustratør:
Berit Sømme, Hege Vatnaland

Film
Anna Kron Film, Chezville

Tekst, kommunikasjon, PR, markedsføring, konsept:
Ingvei Tveranger, Dag Svihus, Tilfellet Torgersen, meg (Godtinnhold)

UX og interaksjonsdesign:
Meg (Godtinnhold)

Webredaktør til leie:
Meg (Godtinnhold)