Tre punkter fra 1977 preger fremdeles Apples markedsføring.

Mange kunder sier til meg at de vil være sin bransjes versjon av Apple. Men hva innebærer det?

Mike Markkula var Apples første investor og deres andre administrerende direktør. I følge denne artikkelen la han også grunnlaget for Apples korte markedsføringsfilosofi: 

1) Empathy. 

We will truly understand their needs better than any other company.

For å forstå kundenes behov må vi prøve å forstå hva de egentlig sier. For det er stor forskjell på hva kunder trenger og hva de egentlig ønsker.

Jeg trenger en ny bil, men jeg ønsker meg ikke en Hyundai.
For å drive et oljeselskap må du drive i samsvar med myndighetskrav, men du ønsker jo egentlig ikke å implementere et styringssystem.
Jeg kjøpte nettopp en ny Lenovo-PC, men jeg ville jo egentlig ha en MacBook Pro.

Én metode jeg ofte bruker for å forstå kunder og brukeres behov er Jobs-To-Be-Done.

2) FOCUS.

In order to do a good job of those things that we decide to do, we must eliminate all of the unimportant opportunities.

Her sliter mange virksomheter. De vil si alt til alle, og de vil at alt skal være tilgjengelig, i alle kanaler. Alt må med i brosjyrer, powerpointer, nettsider. Det resulterer i at mye av kommunikasjonen blir fragmentert og ufokusert.

Herman Skretting, som drev Radio 1-gruppen, sa en gang at det viktigste er ikke hvilke målgrupper du velger, men hvilke du velger vekk. Slik klarte de å selge radioreklame for menn som jobber i bil.

For å velge vekk må du fokusere på hvem du virkelig vil nå.

3) Impute. 

People DO judge a book by its cover. We may have the best product, the highest quality, the most useful software etc.; if we present them in a slipshod manner, they will be perceived as slipshod; if we present them in a creative, professional manner, we will impute the desired qualities.

Impute betyr å attribuere, å tilegne noe eller noen med egenskaper.

Hvis e-postsignaturen, tilbudsdokumentene, nettsiden og visittkortet oser av kvalitet og selvtillit er det stor sjanse for at din virksomhet også oppfattes slik.

 

Apples markedsføringsfilosofi, 1977

----------------

Har du spørsmål, innspill, tips eller tricks?
Gi meg en lyd på kristian@godtinnhold.no eller på Twitter @ktmarthinsen